Garantie en klachten

Garantie

De looptijd van de garantie wordt voor Vloeren&Plinten per product aangegeven. De door Vloeren&Plinten verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. Met deze wettelijke garantie wordt de garantie bedoeld dat de geleverde producten dienen te voldoen aan datgene wat de consument in alle redelijkheid van het product mag verwachten.

Op basis van onderstaande voorwaarden ontvangt de consument  garantie op Vloeren&Plinten 12 maanden na dag van aankoop op de vloerdelen aangekocht via Vloeren&Plinten.

 • Garantie wordt verleend op verborgen gebreken binnen genoemde garantietermijn;
 • De garantie wordt verleend wanneer derde zich heeft gehouden aan de leginstructies en bij normaal gebruik en onderhoud, van de vloer in woningen en bij projecten zoals kantoren, hotelkamers en boetieks.
 • Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling en geen uitsluiting van de aan de consument wettelijke toekomende rechten.

Bepalingen

 • De garantietermijn gaat in op het moment van aankoop. Bewaar daarom goed uw order- en factuurnummer. Vloeren&Plinten biedt geen vergoeding voor montage of demontage kosten.
 • Garantie op de vloeren van Vloeren&Plinten wordt, indien voldaan aan garantievoorwaarden, verstrekt indien de klacht schriftelijk, onder vermelding van order- en factuurnummer, binnen 30 dagen na vaststelling aan Vloeren&Plinten is gemeld.
 • In geval van toekenning van de garantie zullen defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht de betreffende vloer niet meer te verkrijgen zijn voor Vloeren&Plinten, dan zal zij voor een gelijkwaardig alternatief zorgen.
 • De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen en dus niet op derdenkosten als arbeidsloon, bijkomende materialen en andere vervolgschade.
 • De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.
 • Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie met betrekking tot de vloeren van Vloeren&Plinten is het voor alle betrokken partijen mogelijk om een beroep te doen op een onafhankelijke beëdigde deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.

Uitsluitingen

 • Indien de vloer niet is gelegd volgens de bijbehorende leginstructie. Deze leginstructie wordt schriftelijk en/of per mail verstrekt aan de consument door dealer van Vloeren&Plinten producten.
 • Wanneer defecten en/of gebreken reeds zichtbaar waren of zijn geworden voor de consument voor of tijdens montage van de vloerdelen in een woning of commerciële ruimte, en Vloeren&Plinten na constateren van deze gebreken niet tijdig op de hoogte is gebracht van deze gebreken, waardoor zij niet in staat is gesteld om de ontstane situatie of gebreken binnen een redelijke termijn, en op een redelijke wijze op te kunnen lossen. Gaat de consument na constateren van defecten of gebreken toch over op montage van de vloer dan vervalt de garantie en is Vloeren&Plinten niet verplicht om enige vorm van schadevergoeding uit te keren.
 • Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht.
 • Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door verkeerde montage en/of gebruik, onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor de vloerdelen bestemd zijn, alsmede het onvolledig naleven of volledig negeren van gebruiks-, leg- en onderhoudsinstructies en/of waarschuwingen.
 • Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de vloerdelen door veranderende klimaatomstandigheden zoals droogte, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de vloer (deuken, krassen etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, stenen, kinderen, zand, huisdieren etc.
 • De garantieperiode op de slijtlaag varieert per vloer. De exacte garantieperiode staat vermeld bij de product pagina van de betreffende vloer. De fabrieksgarantie geeft een indicatie van de verwachte levensduur van de vloer, deze wordt gegeven op het verslijten van de toplaag onder normale omstandigheden.

 • Er wordt garantie gegeven op fabricagefouten, exorbitante kleurverschillen en beschadigingen. Deze dienen voor aanvang van het leggen geconstateerd te zijn. Indien er sprake is van een fabricagefout, wordt dit eerst met de fabrikant besproken.
 • Er wordt geen garantie gegeven op bollingen en spleten in de vloer of het loslaten van de klikverbinding wanneer de vloer zelf is gelegd. Je bent zelf verantwoordelijk voor een egale basisvloer en een degelijke ondervloer die goed stabiliseert zonder oneffenheden. Tevens moet moet je er zorg voor dragen dat de klikverbinding goed in elkaar wordt geklikt. Krassen en butsen vallen niet onder de fabrieksgarantie.
 • Meubelen en andere zware elementen moeten worden voorzien van viltlappen om krassen te voorkomen. Voor bureaustoelen e.d. adviseren we gebruik te maken van een extra vorm van bescherming, zoals een kleed of een bureaustoelmat. Ook de stofzuiger dient een zachte borstelmond te hebben.
 • Schade door schoenen met steentjes eronder, puntbelasting door stoelen of naaldhakken valt niet onder de fabrieksgarantie. Tevens wordt er geen garantie verleend bij ondeugdelijk gebruik of onderhoud. Een teveel aan vocht wat resulteert in het bollen of krommen van de vloer valt niet onder de fabrieksgarantie.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@vloerenplinten.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden bij één van de juiste instanties voor bemiddeling.

 

 • ✅ Vraag vrijblijvend een offerte aan!

  Na uw offerte aanvraag nemen wij altijd telefonisch contat met u op om uw wensen te bespreken en een passende offerte voor u te maken.

 • ✅ Tevreden over de offerte?

  Laat het ons dan weten dan plannen wij gezamenlijk een datum in voor de levering van de plinten en de montage.

 • ✅ Montageafspraak

  Op de dag van montage nemen onze monteurs uitgebreid de tijd om samen uw woning door te lopen en te bespreken hoe zij te werk gaan.

 • ✅ Oplevering

  Onze monteurs hebben de opdracht voltooid en gaan alle ruimtes met u na of de opdracht naar behoren en tevredenheid is geplaatst.

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op om uw wensen te bespreken.